Kartläggningar

Vi genomför varje år två kartläggningar av kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. I kartläggningen identifierar vi alla kontorsfastigheter över 350 kvm och ringer samtliga fastighetsägare. Vi intervjuar dem och registrerar kontorsstock, vakanser, kommande utbud, tecknade hyresavtal och efterfrågan/take-up.

Strateg Analys genomför också kartläggningar på uppdrag. Det kan exempelvis handla om att inventera en geografiskt avgränsad kontors- eller butiksmarknad inför ett stundande ärende i hyresnämnden. Gäller det butiker tar vi reda på fakta som är butiksspecifikt och vid andra kartläggningar designar vi intervjuerna efter den frågeställning som är relevant.