Marknadsanalyser

Våra detaljerade kartläggningar ger förutsättningar för både övergripande och avgränsade studier av marknaden. Strateg Analys analyserar marknadsstatus och orsakerna till utvecklingen. Vi belyser viktiga faktorer som exempelvis ekonomi och sysselsättning i kontorsbranscherna.

Våra prognoser ger sedan ett svar på en trolig utveckling av marknadens framtida förlopp vad gäller vakansgrader, hyror och nyproduktionens omfattning.