Rapporter

Om du behöver följa hyresutvecklingen i några specifika stadsdelar konstruerar vi en matris där du kan följa den faktiska utvecklingen. Vi delar in matrisen i olika kvalitets- och lägesklasser och/eller andra faktorer du tycker är viktiga.

Vill du ha en ingående analys av en specifik marknad skriver vi en rapport. Den kommer att innehålla utbud idag, kommande utbud framöver, efterfrågan, hyresutveckling fördelat på olika kvalitets och lägesklassningar samt beskrivningar av nyproduktionen. I bilagor får du fastighetslistor, listor på hyresavslut och kommande nyproduktion.

Rapporteringen kan utformas som ett seminarium där vi diskuterar marknadsutvecklingen.